Érdekel a PLC programozói szakma? Mi megkérdeztük és megtudtuk, mi teszi a jó PLC szakembert!

Érdekel a PLC programozói szakma? Mi megkérdeztük és megtudtuk, mi teszi a jó PLC szakembert!

Mi a jó PLC szakember legfontosabb tulajdonsága vagy ismérve? Milyen tanulmányokra, tudásra vagy ismeretanyagra van szükség a szakmához? Milyen “soft skillekre”, illetve “hard skillekre” van szükség ahhoz, hogy kiváló PLC programozó válhasson valakiből?

A PLCszerviz Kft-től Csóka Zsoltal beszélgettünk a fent taglalt kérdéskörről.

A jó PLC szakember legfontosabb ismérve

A szakma legnagyobb hajtóereje a lelkesedés és a kitartás. Mivelhogy nagyon sokféle berendezés programozására kell felkészülni, továbbá hétről hétre újabb és újabb körülményekhez kell igazodni.

Ebből adódóan sosincs túl sok tapasztalat egy PLC szakember tarsolyában. Megfelelő lelkesedéssel és fogékonysággal a többéves szakmai tapasztalatot pótlására is megvan a lehetőség.

Mi például szívesebben vállaljuk egy valóban lelkes és kitartó junior betanítását azzal a szakemberrel szemben, akinél megvan az elvárt tapasztalat.

Milyen ismeretekre van szükség a PLC programozáshoz?

A PLC szakma művelése nincs kimondott diplomához, vagy szakirányú végzettséghez kötve jelenleg, sajnos. A villamos irányú tanulmányok viszont előnyt jelenthetnek. Annál is inkább, mivel a PLC-k sosem működnek önmagukban.

Rendszerint több vagy kevesebb villamos elem veszi őket körül, illetve azok vezérléséhez történik a felhasználásuk. Ennek megfelelően minél inkább jártasnak számít valaki a villamosság területén, annál könnyebben boldogulhat.

Szintén nem számít alapvető feltételnek az idegennyelvek ismerete, ugyanakkor komoly segítséget jelenthet. Az angol nyelv mellett a német nyelvtudás hasznosulhat a leginkább, mivel a munkakörnyezetben jelentős a német származású berendezések száma.

Nincs konkrét elvárás szoftverek terén sem, ugyanis az egyes PLC, HMI, illetve SCADA szoftverek gyártó specifikusak. Egy kellően stabil számítástechnikai ismeret már elegendő a hatékony munkavégzéshez, vagyis az általános irodai szoftverek felhasználói szintű ismerete tökéletes kiindulási alapot jelenthet.

Ezen kívül létfontosságú a programozandó berendezések és a hozzájuk tartozó technológiák ismerete.

A szakmában való kiválóság inkább az egyéntől, mintsem a kortól függ

A kiváló PLC-s szakember kérdésköre sokkal inkább függ az egyéb hozzáállásától és kvalitásaitól, mint az életkorától. Annál is inkább, mivel az egyes generációk képviselői más és más előnyöket tudnak felmutatni.

A fiatalok például rendre ügyesebbnek bizonyulnak a számítástechnikai eszközök kezelésében.  Könnyebben boldogulnak továbbá a nyelvekkel, gyorsabban sajátítják el az újabb és újabb eszközök programozását, egyúttal rugalmasabbak is.

Az idősebbek mellett szól ugyanakkor, hogy ők rendszerint jóval több berendezés ismeretében jártasak. Emellett pedig általában higgadtabban dolgoznak és hoznak döntéseket, a munkastílusukra pedig a megfontoltság jellemző.

A PLC programozás egyértelműen igényli a rugalmasságot és a kooperációt

Mindig gépekről, berendezésekről beszélünk, de jobban belegondolva egy-egy vezérlés építésekor, programozásakor vagy szervizelésekor hozzánk hasonló embereknek segítünk. A tapasztalataink szerint kiemelten fontos tehát a különböző területeken dolgozó szakemberekkel történő hatékony kommunikáció.

A jó PLC-s szakember tehát rendelkezik a csapatmunkát elősegítő „soft skill-ekkel”. Vagyis képes meghallgatni másokat, tud folyamatban gondolkodni, problémák helyett pedig a megoldásokra koncentrál.

A rugalmasság kapcsán még ki kell emelni, hogy a szakma gyakran jár együtt utazással. A legtöbb esetben mi megyünk ugyanis a berendezésekhez, bárhol is találhatóak azok.

A három legfontosabb tanács egy pályakezdő PLC programozónak

  1. Mindig hallgasd meg a gépet használó, kezelő operátort. Tőle kaphatod meg ugyanis a leghasznosabb tudnivalókat, amik a projekt sikeres kivitelezéséhez szükségesek.
  2. Időnként nézz fel a laptopod mögül, és törekedj megismerni a gép minden elemét.
  3. A programot pedig ne befejezni akard, hanem mindig jobbra és jobbra megírni. Hogyha a minőség úgy kívánja meg, akkor írd újra akár előröl is, bármikor.

Érdekel a PLC programozás területe? Épp a karrierváltást fontolgatod? Olvass bele a karrierváltással kapcsolatos cikkünkbe. Ha pedig kérdésed vagy észrevételed van, írd meg nekünk kommentben a bejegyzés alatt.

PLC logikai funkciók, avagy miként gondolkozik a program?

PLC logikai funkciók, avagy miként gondolkozik a program?

A PLC gyakorlati alkalmazása során számos olyan vezérlési feladat állhat elő, amikor egyértelműen szükség van az egyes logikai funkciók alkalmazására. A cikkben ezeket a funkciókat mutatjuk be, konkrét példákat hozva a hétköznapi felhasználásukra.

Egyszerű gyakorlati példa a PLC logikai funkciók szemléltetésére

A minél szimplább példa kedvéért nézzünk egy automata fúrógépet. Feltételként meghatározhatjuk, hogy a fúrómotor akkor lépjen működébe, amikor a végálláskapcsolók szintén be vannak kapcsolva. Ez a feltétel a munkafelület helyzetével együtt a fúrómotor pozícióját is a munkafelület részeként indikálja.

Így működik a gyakorlatban  a PLC AND (ÉS) logikai funkciója. Tehát A, illetve B feltételnek egyaránt jelen kell lennie az elvárt kimenetel megvalósulásához.

Az OR (VAGY) funkció gyakorlati szemléltetése

Az OR (VAGY) logikai funkció lényegének szemléltetéséhez vegyünk alapul egy elektromos áramkört. Ennél a példánál a kimenet akkor kerül bekapcsolásra, hogyha az egyébként nyitott A vagy B kapcsoló zárt helyzetben van. Ebben az esetben az  A, vagy B bemenetnek bekapcsolt állapotban kell lennie ahhoz, hogy a kimenet bekapcsoljon.

Az OR logikai funkció gyakorlati alkalmazása kapcsán képzeljünk egy szállítószalagot, ami palackozott termékeket juttat a csomagolóba. Itt be lehet iktatni egy terelőlemezt abból a célból, hogy a nem megfelelő palackok a hulladékgyűjtő tartályba kerüljenek.

Méghozzá akkor, ha vagy a súly nem felel meg a beállított értékhatárnak, VAGY pedig nincs kupak a palackon.

A NOT funkció működése a gyakorlatban

A NOT (NEM) logikai funkció alapján a bemenet megléte mellett nincs kimenet. Egyúttal fordítva működik a logika, vagyis nincs kimenet, hogyha van bemenet. Legyen a példánk most egy olyan elektromos áramkör, amit egy zárt kapcsolóval vezérelnek.

Hol lehet alkalmazni a NOT (NEM) logikai funkciót? Többek között egy sötétedésre bekapcsoló lámpatestnél. A NOT funkció értelmében, ha nincs fénybemenet a fényérzékelőhöz, csakis akkor jöhet létre kimenet, vagyis abban az esetben kapcsol fel a lámpa.

Mire utal a NAND logikai funkció?

Tegyük fel, hogy egy AND funkciót NOT kapuval együtt alkalmazunk. A NOT funkcióval együtt azt a következtetést vonhatjuk le, hogy kivétel nélkül minden kimenetet invertálhatunk az AND kapuból.

Ebben az esetben A és B bemeneteknek egyaránt 0-nak kell lennie ahhoz, hogy kimenetként 1-et kapjunk. Illetve akkor lesz kimenetünk, hogyha A és B input értéke nem lesz 1. Ezen funkciók kombinációját hívjuk a PLC NAND logikai gondolkodásának.

Gyakorlati példának szemléletes lehet az a figyelmeztető jelzés, ami akkor kapcsol be, ha sem a biztonsági kapcsoló, sem pedig a munkadarab jelenlétét jelző végálláskapcsoló nem lett kapcsolva.

A PLC NOR logikai funkció

Tételezzük fel, hogy az OR funkciót NOT kapuval együtt alkalmazzuk. A NOT funkció egyenes következményeként az OR kapu valamennyi kimenetét invertáljuk. Az OR és NOT kapuk kombinációját nevezzük tehát NOR funkciónak. A kimenet akkor kapcsol, ha sem az A, sem pedig a B bemenet értéke nem 1.

Az Exclusive OR (XOR) logikával kapcsolatos tudnivalók

Az OR kapu csakis akkor biztosít kimenetet, amennyiben az egyik, vagy mindkét bemenet értéke 1. Néha azonban szükség van olyan kapura, ami kimenetet biztosít, ha az egyik bemenet 1, ugyanakkor nem ad kimenetet, ha mindkettő 1. Egy ilyen logikai funkciót Exclusive OR, illetve XOR kizáró vagy funkciónak hívunk.

A robotoknak is vannak jogaik?

A robotoknak is vannak jogaik?

“Nekem jogom van ehhez!” – manapság mindenki ismeri és bátran érvényesíti jogait. De mi a helyzet azokkal a nem természetes személyekkel, akik az elmúlt években beszűrődtek az élettereinkbe és szoros részévé váltak hétköznapjainak? 

Vajon a robotoknak is vannak jogaik?

A válasz az, hogy még állampolgárságuk is! Na de ennyire messzire ne ugorjunk előre, maradjunk a robotjogoknál.

A robot és a jog szavak használata egy mondaton belül eleve visszásan hangzik. Míg a robotok a fejlődés éllovasai, a jog rendszerint korlátozza, megköti – visszafogja – az élet egyes területeit. Ugyanakkor minden új dolgot szabályokhoz szükséges kötni, hogy elkerülhessük az azok által okozott nagy károkat társadalmunkban, így van ez a robotokkal is. De hogyan történik ez egy ennyire rohamléptekben fejlődő dolog kapcsán?

Hogyha kicsit visszatekintünk a történelemben láthatjuk, hogy minden korszaknak megvannak a nagy jogi kihívásai. Például a 60-as, 70-es években a nukleáris energia jogi szabályzása. A 21. század vélhetőleg egyik legjelentősebb kihívása a jog számára a robotjog, amely szoros kapcsolatot mutat a rohamos technikai fejlődéssel és a szabályozás szükségszerűen követő jellegű lesz, hiszen sok felmerülő kérdés előre nem prognosztizálható.

Mi is az a robotjog?

A robotjog meghatározásához először nézzük meg a robot fogalmát:

A robot kifejezést modern értelemben először Karel Capek cseh író használta az 1920-ban megjelent R. U. R. című science fiction drámájában, ahol a tömeggyártásban megalkotott, modernkori rabszolgaként foglalkoztatott robotok gondolkodásra képesek. Az öntudatra ébredő robotok végül fellázadnak rabszolgatartóik, az emberek ellen, és kipusztítják az emberiséget. Nem túl bíztató jóslat.

Ugyanakkor mind a mai napig nem született meg egy egységes, nemzetközi szinten elfogadott, jogilag releváns robotfogalom.

Ez nem jelenti azt, hogy ne tudnánk körülírni: 2 karakterisztikus jellemzővel meg tudjuk határozni, mit nevezünk robotoknak:

“A külső környezettel való kapcsolat kialakításának és az ahhoz való adaptációnak a képessége, valamint az emberi közrehatástól, beavatkozástól, ellenőrzéstől való képesség bizonyos fokú függetlenség, vagyis az autonóm döntéshozatalra való képesség. “

Nem minden robot egyforma

Ahogyan a definícióból is láthatjuk, a robotjog nem az egyszerű, 0.1-es robotokra, hanem kifejezetten a mesterséges intelligenciával rendelkező robotokra vonatkozik.

A mesterséges intelligenciának (…) olyan mesterségesen létrehozott gépi rendszeren futó program keretei között érvényesülő, nem emberi tudat által megnyilvánuló intelligenciát nevezzük, amelynek célja, hogy olyan rendszereket működtessen, amelyek önálló, emberi közrehatástól független döntésre képesek, és ezáltal képesek kiváltani az egyes munkafolyamatok emberi elemeit.”

Robotjogok

A mesterséges intelligenciával rendelkező robotokra vonatkozó jogi szabályzás legalapvetőbb elveit, a robotika alapvető törvényeit Isaac Asimov fektette le 1943-ban, a Runaround (Körbe-körbe) című tudományos-fantasztikus novellájában.

Asimov törvényei a robotika olyan szabályozásának elvi alapját képezik, amelyek garantálják, hogy a robotok mindenkor az emberiség érdekében működjenek és ne forduljanak esetleg ellene. A törvények a következőek:

– A robotnak nem szabad kárt okoznia emberi lényben, vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen.

– A robot engedelmeskedni tartozik az emberi lények utasításainak, kivéve, ha ezek az utasítások az első törvény előírásaiba ütköznének.

– A robot tartozik saját védelméről gondoskodni, amennyiben ez nem ütközik az első vagy második törvény bármelyikének előírásaiba.

Később Asimov a három törvényt még kiegészítette egy nulladik törvénnyel, amelynek értelmében a robotnak minden áron meg kell védenie az emberiséget (akár az első törvény megszegésének árán is).

Amint láthatjuk a szabályzások a robotokra vonatkoznak, de mivel a mesterséges intelligencia nem egyenlő az öntudatra ébredéssel, így ezeknek a szabályoknak a betartásáért a törvények a robotok alkotóit és működtetőit kell, hogy kötelezzék.

A törvények megalkotása terén pedig az Európai Unió az elmúlt néhány évben komoly lépéseket tett, hogy a robotok jogi szabályozásának, szabályozhatóságának a kérdésére választ adjon.

Az Európai Parlament 2017. február 16-án elfogadott egy állásfoglalást a robotikára vonatkozó polgári jogi szabályokról, amelyben ajánlásokat is megfogalmazott az Európai Bizottság részére az utóbbi által kidolgozandó uniós irányelv vonatkozásában.

A szabályzás megalkotása különösen nehéz feladat, hiszen folyton adaptálódnia kell a változó, rohamtempóban fejlődő robotikához és mesterséges intelligencia fejlődéséhez.

Bíztató ugyanakkor, hogy az EP a megalkotandó szabályokkal szembeni egyik legfontosabb elvárásként fogalmazta meg, hogy „a jogalkotó figyelembe vegye annak valamennyi jogi és etikai vonatkozását és hatását, az innováció akadályozása nélkül.”

A szabályozásnak olyan elemi kérdéseket kell meghatároznia, mint a robot normatív fogalma, a robot jogi státusa és a felelősségi rendszer szabályai. A szabályozásnak fokozatos, paradigmatikus és óvatos megközelítést kell alkalmaznia, amely biztosítja a technológiai innovációt.

Ugyanakkor fontos szem előtt tartani, hogy a technológia gyors fejlődésével a sci-fi filmek világa közelebb lehet, mint gondolnánk, így a szabályzásnak nem szabad elfeledkeznie a technológia emberi kontroll alatt tartásának feltétlen biztosításáról sem.

A robotoknak tehát vannak és lesznek is jogaik, és talán ezek a jogok fognak minket megóvni egy terminátor szerű disztópiától.

A cikk alapjául Klein Tamás és Tóth András Technológia jog – Robotjog — Cyberjog könyve szolgált.

Szívesen olvasnál még hasonló cikkeket? Ne maradj le egyetlen egy új bejegyzésről sem! Iratkozz fel a hírlevelünkre!

Szauna vezérlés PLC-vel? Naná!

Szauna vezérlés PLC-vel? Naná!

Mint korábbi alkalmazásai példáinkból már láthattuk, a PLC-k felhasználási lehetőségei szinte végeláthatatlanok. Legújabb cikkünk egy szauna vezérlésének rejtelmeit mutatja be, és hasznos lehet mindenki számára, aki nem elégszik meg egy sima szaunával, hanem szeretné a jelenlegi lehetőségek és trendek szerint okosítani azt.

Az igazság az, hogy vannak kifejezetten erre a célra gyártott szauna vezérlők, de azok közel sem bírnak annyira sok funkcióval és nem is annyira hasznosak, mint amilyet PLC segítségével létrehozhatunk.

Mit lehet beállítani egy “átlagos” szaunavezérlőn?

Egy mezei szaunavezérlő a rajta beállított hőfok alapján fel tudja fűteni a kályhát és ezáltal a szaunát a beállított hőmérsékletre. Viszont ezt csak addig tudja tartani, amíg a szauna kikapcsolásra nem kerül.

Tehát lényegében a hőfokon és 1-2 alap dolgon kívül semmi mást nem rajta beállítani…

Mit tud ezzel szemben a PLC-vel vezérelt szauna?

Egy Rievtech PLC-vel irányított szauna ennél sokkal többre képes. Azon kívül, hogy be lehet állítani rajta a hőfokot, az alábbi extra lehetőségeket nyerjük vele:

  • A tulajdonos be tudja állítani rajta külön a felfűtési és hőtartási hőmérsékletet is.
  • 5 db. szeánszhoz tartozó hőmérsékletet és időtávot lehet beállítani rajta, tehát a felhasználó teljesen személyre szabottan tudja használni a szaunáját.
  • Automatizálni lehet a szauna leállítását. Például, ha valaki elfelejti leállítani a szaunát, akkor egy idő után ki tud kapcsolni magától az.
  • Méri a rendszer a beállított cél hőfokot, a kályhák hőfokát és a kályhák üzemóráját.
  • Kijelzi a rendszer, ha valamilyen hiba merül fel a szauna használata során.
  • A szaunát akár egy táblagép segítségével is vezérelni tudja a tulajdonosa.
  • És ami a legjobb az egészben, hogy akár a szaunát távolról is lehet vezérelni egy mobil segítségével, így elő lehet fűteni a szaunát bármikor egy szempillantás alatt!

A szauna vezérlő működése:

A megfelelő hőmérséklet és idő beállítását a helyszínen lévő táblagéppel vagy mobiltelefonnal tehetjük meg.

Amikor a rendszer paraméterezése megtörtént a táblagépről vagy mobiltelefonról a funkció gombok segítségével már vezérelhető is a szauna.

A főképernyőn lehet látni a szauna hőmérsékletét illetve ha szeánsz van folyamatban, akkor az abból hátralévő időt. Továbbá a hibajelzések is ezen a képernyőn láthatóak.

Az összes többi paraméter egy másik képernyőn látható. Ezen kívül ott tekinthető majd meg a kályha hőfoka, a beállított cél hőfok és a kályhának az üzemórája is.

Milyen eszközökre van szükség?

A vezérléshez egy Rievtech PR-18DC-DAI-TN-N Ethernetes PLC-t választottunk. Ebben van beépített webszerver, vagyis fejlesztés nélkül is lehet távolról vezérelni, mert ez már egy teljesen kész felület. 

A táblagép és mobilos applikációhoz a HMIdroid-ra esett a választásunk. Ez az applikáció a Rievtech HMI-hez hasonló grafikus programozói felülettel rendelkezik, ahol elkészíthetjük a képernyőképeket minden platformra.

Ezután pedig csak annyi dolgunk volt, hogy az adott eszközre másoltuk a képernyő fájlokat, ezeket betallóztuk a HMIdroid (iPhone-on HMIodrid) applikációba és el is készültünk vele.

Ettől függetlenül természetesen a PLC nyomógombjaival és az LCD kijelzővel is tökéletesen vezérelhető a szauna manuálisan.

Technikai információk

A PLC távoli eléréséhez DDNS szolgáltatást használtunk.
Így egy egyedi domain néven keresztül érhetjük el a PLC-t.

A helyszínen lévő routerben a PLC IP címe és portja portforwald-olásra, illetve a DDNS is beállításra kerül, ezzel biztosítva, hogy a PLC távolról is vezérelhető legyen.
Routernek egy jól bevált TP-Link MR6400-as típust használtunk.

Tapasztalatok

A szauna a fent leírt vezérléssel már lassan 3 hónapja tökéletesen működik és az üzemeltető nagyon meg van elégedve vele, hiszen kapott egy teljes mértékben az egyedi igényeire szabott szauna vezérlést, melyet akár táblagépről, vagy okostelefonról is tud vezérelni.

A szaunavezérlés kivitelezését a közel 25 év tapasztalattal rendelkező PLC szerviz Kft. készítette, akik külön PLCadatőr szolgáltatást is biztosítanak.

Érdekesnek találtad a cikket? Ovass bele korábbi alkalmazási példáinkba is! Ismerd meg, hogyan lehet PLC segítségével vezérelni egy 250 Celsius-fokos kemencét egy festőüzemben ide kattintva, vagy éppen egy sertésmosót ide kattintva.

Hamarosan újabb alkalmazási példával jelentkezünk. Iratkozz fel hírlevelünkre és értesülj róla elsőként!

Megérkezett a Barkácsműhely!

Megérkezett a Barkácsműhely!

Kedves Olvasóink! Nagy valószínűséggel mind jól ismeritek Walter Reéb munkásságát Youtube-on, akinek olyan sok hasznos videót és ötletet köszönhetünk.

Azok, akik pedig csak néznek, hogy kiről van szó: had mutassam be Walter-t és csatornáját, a kifogyhatatlan barkácsötletek forrását!

Új bejegyzésünk apropója az a remek hír, hogy elindult Walter Patreon oldala, ahol közvetlenül támogathatja minden rajongó új videóinak elkészülését.

Mi az a Patreon?

Patreon egy tagsági platform, amely lehetővé teszi a tartalomkészítők számára, hogy létrehozzanak előfizetős tartalomszolgáltatást, miközben tartalmasabb kapcsolatokat építenek, egyedi élményt nyújtanak előfizetőiknek vagy ahogy ők hívják, „pártfogóiknak”.

Támogatóként különböző csomagok közül választhatunk, majd egy egyszeri regisztráció és bankártya megadás után (pont mint a Netflix előfizetés) elérhetővé válik számunkra a prémium tartalom és minden hónapban bevételt biztosítanak a tartalom készítőjének.

A támogatás bármikor felfüggeszthető a platformon belül.

A Barkácsműhely

Walter 23 videóval és 3 különböző támogatói csomaggal várja pártfogóit A Barkácsműhely nevezetű oldalán. Csomagjai a következők:

Az egy pofa sör csomag, amely csupán 1dollárba kerül

“Munka után édes a pihenés, ha hasznos volt számodra valamelyik videóm, itt meghívhatsz egy krigli harmattól gyöngyöző, arany színben pompázó, kellemesen pezsgő, hófehér habpaplan alatt rejtőző, frissen csapolt sörre.
Így görbüljek meg ha nem arra költöm…”

Sokkal több videót akarok! csomag havi 10 dollárért

“Hálás köszönetem!
Ezen támogatás választásával, nagyban hozzájárulsz a későbbiekben készülő videókhoz, illetve a hozzá szükséges anyagok illetve eszközök beszerzéséhez.
Hálám jeléül a neved feltüntetem a támogatott hónapok alatt készülő videó végén, mint támogató (természetesen csak ha szeretnéd, jelezd kérlek, ha nem).”

Szert tettem Dagobert McCsip vagyonára csomag havi 100 dollárért

“Leírhatatlan mértékű hálám jeléül a neved megemlítésre kerül mint fő támogató a támogatott hónapok alatt készülő videó végén (amennyiben szeretnéd, kérlek jelezd, ha nem) és személyes kéréssel vagy videótémával fordulhatsz hozzám.”

Régóta követed Walter Reéb videóit és szeretnéd kifejezni hálád egy virtuális pofa sör formájában? Esetleg csak most ismerted meg, de annyira tetszik, hogy alig várod a következő videót a saját neveddel a videó végén?

Kattints és légy pártfogó Te is!