A PLC programozás területén kérdésekből nem kell hiányt szenvedni, úgyhogy a megfelelő válaszok elképesztően értékesek. Többek között ezért is folytatjuk a nemrégiben indított tartalomsorozatot, aminek az elnevezése „gyakran ismételt kérdések a PLC-k kapcsán”.

Igyekszünk minél több olyan témát kivesézni, amivel jó eséllyel találkozhatsz a munkád során, így a válaszok részletezése remélhetőleg segítséget jelenthet a hatékonyságod növelésében.

Ezúttal a gépsorokra és a gépegyüttesekre vonatkozó kérdésekkel foglalkozunk bővebben.  /A forrást ezúton is köszönjük a https://safecon.hu/portálnak./

Mit nevezünk gépegyüttesnek?

A gépegyüttes kettő vagy annál több összeszerelt gép egységeként definiálható, amiket egy előre meghatározott alkalmazás miatt állítottak össze. A két egységből álló gépegyüttesre jó példa egy csomagoló és egy címkéző gép egysége, a több egymással összekapcsolt egységre pedig a gyártósorokat vehetjük példaként.

Milyen kritériumoknak kell teljesülnie, hogy gépegységek egy csoportja gépegyüttesnek minősüljön?

Először is fontos, hogy a gépegyüttes alkotóegységeit egy közös funkció ellátása végett szereljék és hangolják össze. Tipikus példa erre, amikor az összeszerelés egy adott termék gyártását célozva történik.

Szintén alapvető kritérium az alkotóegységek funkcionális összekapcsolódását illetően, hogy az összes egység működésének közvetlenül befolyásolnia kell a többi egység működését a gépegyüttes funkciójával együtt. Mindezen felül a teljes gépegyüttesre nézve szükséges elvégezni a kockázatelemzést.

A harmadik fontos kritérium alapján pedig a gépegyüttes alkotóegységeinek közös vezérlőrendszerrel kell rendelkeznie.

Mi nem tekinthető gépegyüttesnek?

Hogyha bizonyos számú gépek egymással össze vannak kapcsolva, viszont ezek a gépek teljesen függetlenül működnek egymástól, akkor nem minősülnek gépegyüttesnek.

Kinek kell gondoskodni a gépegyüttesre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelmények biztosításáról?

Fontos tudni, hogy a gépekről szóló irányelvben foglalt egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek való megfelelés biztosítása a gépegyüttest összeszerelő személy felelőssége. Ő minősül ugyanis a gépegyüttes gyártójának.

Szükséges-e megjeleníteni a gépegyütteseken az úgynevezett a CE-jelölést?

A kérdés megválaszolását az dönti el, hogy az érintett egységek miként kerülnek forgalomba. Hogyha a forgalomba hozataluk önálló működésre képes kész gépként történik, akkor a CE-jelölésnek rajtuk kell lennie. Sőt, ezen felül az úgynevezett EK-megfelelőségi nyilatkozatra is szükség lesz.

Más lesz a helyzet a részben kész gépként kivitelezett forgalomba hozatalnál. Ilyen esetekben magát a CE-jelölést nem kell feltüntetni rajtuk. Ellenben fontos lesz mellékelni hozzájuk egy beépítési nyilatkozatot, méghozzá az összeszerelési utasításokkal együtt.

Milyen kötelezettségek érvényesek a gépegyüttes gyártójára nézve?

Mindenekelőtt a gépegyüttes gyártójának a kötelezettsége, hogy a gépegyüttesre vonatkozó megfelelő kockázatelemzési eljárást végezze el. El kell látnia továbbá a gépegyüttest egy meghatározott jelöléssel.

Ezen a jelölésen a 2006/42/EK irányelv I. melléklet 1.7.3. pontjában, illetve a 3.6.2., 4.3.3. és 6.5. pontjában előírt információknak rajta kell lennie, mégpedig a CE-jelöléssel együtt. A jelölést a gyakorlatban egyedi táblával lehet a leghatékonyabban megoldani.

A gépegyüttes gyártójának ezen felül a gépegyüttesre vonatkozó EK-megfelelőségi nyilatkozatot is el kell készítenie, majd alá is kell írnia.

Mikor beszélhetünk a gépegyüttes forgalomba hozataláról?

Fontos kérdés lehet, hogy a felhasználótól különböző személy általi, a gyártó telephelyén összeszerelt gépegyüttesek forgalomba hozatala mikor tekinthető megvalósultnak. Ezt akkor lehet kijelenteni, amikor egyrészt befejezettnek tekinthetők az összeszerelési műveletek, a gépegyüttest pedig átadták használatra a felhasználónak.

Szeretnél még több PLC programozóval megismerkedni és eszmét cserélni? A zárt Facebook csoportunkkal találkoztál már? Kattints ide, lépj be a PLC-k és HMI-k iránt érdeklődők közösségébe, és legyél képben az újdonságokkal!